Usluga masaže

Datum objave

19.10.2018 00:55

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,

Zbog čega Vam je potrebna masaža?

Oslobađanje od boli, Da povećam fleksibilnost,

Kada ste zadnji put bili na masaži?

U zadnjih 7 dana,

Koliko dugo želite da traje masaža?

60 minuta,

Imate dodati još neke informacije?

,