Servis i održavanje septičkih jama

Datum objave

22.10.2018 15:20

Koliko osoba ima u Vašem domaćinstvu?

4

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Pražnjenje tenka

Koju vrstu problema imate?

Ne postoji problem, potreban je samo redovni servis

Vrsta septičke jame

Septička jama sa kanalizacijskim odvodom

Koji dio je potrebno servisirati?

Septički tenk

Kojeg kapaciteta je septički tank?

Od 1000 - 5000 l

Kada ste zadnji put radili servis?

Prije 1 - 2 godine

Koliko dugo ovaj problem postoji?

Ne postoji problem, potrebno je samo redovno održavanje

Da li ćete Vi obezbijediti materijale i zamjenske dijelove?

Ne, potrebno je da stručnjak obezbijedi sve što je potrebno

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana