Planiranje i organizacija događaja

Datum objave

21.11.2016 21:54

Za koju vrstu događaja Vam je potrebna ova usluga?

Poslovni događaj

Koja vrsta usluga Vam je potrebna?

Ostalo: ,

Koliko gostiju očekujete?

25 - 50

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana