Asfaltiranje

Datum objave

01.11.2018 19:43

Koju površinu/e je potrebno asfaltirati?

Prilazni put, Stazu / trotoar,

Koliku površinu je potrebno asfaltirati?

Ostalo: 45m2

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Postavljanje asfalta

Da li su Vam potrebne dodatne usluge?

Priprema terena prije asfaltiranja,

Molimo upišite potrebnu debljinu asfalta

5-6cm

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana