Zavarivanje (varenje)

Datum objave

05.11.2018 23:37

Gdje će se radovi odvijati?

Vani,

Koji metal/i će biti u upotrebi?

Nisam siguran/na,

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,

Imate dodati još neke informacije?

Potreban varioc radi pravljenja ograde,

Koja vrsta rada Vam je potrebna?

Obnova / restauracija,