Liftovi - ugradnja i servis

Datum objave

27.11.2018 12:40

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Postavljanje / montaža,

Vrsta lifta

Kućni lift

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Postavljanje / montaža,

Vrsta lifta

Električni lift (sa mašinskom prostorijom ili bez mašinske prostorije)

Molimo opišite malo detaljnije uslugu koja Vam je potrebna

Htio sam stručno mišljenje o teh.mogućnosti postavljanja lifta uz zgradu u ulici Podgaj 11. Zgrada sa pet spratova nema lifta. Ukoliko je to moguće razgovarali bi dalje o ovoj temi. S kim bi mogao kontktirati?

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

ne