Deratizacija i dezinsekcija

Datum objave

29.11.2018 21:45

Zbog čega Vam je potrebna ova usluga?

Ostalo:

Koja vrsta objekta je u pitanju?

Stambena zgrada

Koja je veličina nekretnine?

Više od 300 m2

Koliko je nekretnina stara?

Manje od 10 godina

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je