Krečenje

Datum objave

02.12.2018 20:33

Molimo upišite kvadraturu područja krečenja u m2?

65m2

Koju boju/e želite koristiti prilikom krečenja?

Bijela,

Postoje li određena oštećenja na zidovima (npr. od vode)?

Da, postoje oštećenja na zidovima,

Da li ćete Vi obezbijediti potreban materijal za krečenje?

Ne, potrebno je da moler obezbijedi materijal

Kada Vam treba odabrana usluga?

27-04-2019

Imate li dodati još neke informacije?

Oštećenja su u smislu manjih napuklina i pojave kondenza na zidu. Mislim da postoji potreba za gletovanjem.