Asfaltiranje

Datum objave

03.12.2018 09:29

Koju površinu/e je potrebno asfaltirati?

Terasu / trijem,

Koliku površinu je potrebno asfaltirati?

Ostalo: 25

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Postavljanje asfalta

Da li su Vam potrebne dodatne usluge?

Dodatne usluge nisu potrebne,

Molimo upišite potrebnu debljinu asfalta

3cm

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

ne