Arhitektonske usluge

Datum objave

03.12.2018 13:40

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Izrada idejnog rješenja, Izrada idejnog projekta, Izrada glavnog projekta, Procjena troškova,

Za koju vrstu objekta su Vam potrebne usluge arhitekte?

Stan

Koja je približna kvadratura Vašeg projekta?

90 - 110 m2

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je