Vanjske vodovodne instalacije i zamjena

Datum objave

04.12.2018 18:56

Koja vrsta rada Vam je potrebna?

Ostalo: Trebmi majstor koji ima kameru da nace kvar kuda curi voda dase zamjeni pozdrav

Koja vrsta rada Vam je potrebna?

Vodovod, Kanalizacija, Ostalo: ,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove

Ne, potrebno je da izvođač radova obezbijedi materijal i dijelove

Vrsta objekta

Stambena zgrada

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

Hitno