Servis i popravak fitnes opreme

Datum objave

05.12.2018 20:15

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Popravak,

Koju vrstu opreme je potrebno popraviti?

Traka za trčanje,

U koju svrhu koristite opremu?

Kućna oprema

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Traka izbacuje eror na displeju.