Škola gitare

Datum objave

06.12.2018 17:40

Koliko imate godina?

18 - 25 godina

Znate li čitati notni sistem?

Ne

Imate li prethodno formalno obrazovanje (iskustvo)?

Bez iskustva

Posjedujete li svoju gitaru?

Da, posjedujem svoju gitaru

Kojim danima želite pohađati školu?

Utorak, Srijeda, Četvrtak,

U koje vrijeme želite pohađati školu?

Ostalo: ,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je