Kurs knjigovodstva i računovodstva

Datum objave

11.12.2018 21:57

U koje svrhe Vam je potrebno pohađanje ovog kursa?

U poslovne svrhe

Šta želite pohađati?

Računovodstvo,

Imate li prethodnog iskustva?

Da

Koliko imate godina?

25 - 35 godina

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Racunovodstvo proizvodnje