Čišćenje snijega

Datum objave

15.12.2018 12:47

Kada vam je potrebna usluga čišćenja?

Samo sada, jednokratno čišćenje

Za koju površinu/e Vam je potrebno čišćenje snijega?

Parking,

Koliku površinu je potrebno očistiti?

Od 100 - 200 m2

Kada vam je potrebna usluga čišćenja?

Samo sada, jednokratno čišćenje

Za koju površinu/e Vam je potrebno čišćenje snijega?

Parking,

Koliku površinu je potrebno očistiti?

Od 100 - 200 m2

Na koliko lokacija je potrebno čišćenje?

Samo na jednoj

Koliko je strma površina za čišćenje?

Površina je ravna

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

hitno treba ocistiti benzinsku pumpu nedzarici (halilovici) bp oil