Stolarski radovi

Datum objave

17.12.2018 18:50

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Ostalo: Montaža ograde od paleta

Na kojem predmetu je potreban rad?

Ograda,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, ja ću obezbijediti materijal i dijelove

Da li su vam potrebne usluge farbanja i lakiranja?

Nije potrebno,

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana