Instalacija krovnih konstrukcija

Datum objave

20.12.2018 15:02

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Stambena zgrada

Koliko je približno velika površina za postavljanje krova?

Ostalo: popravka lima i oluka na zgradi

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, po preporuci izvođača radova

Od kojeg materijala je krov?

Ostalo:

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

Predzadnji sprat stanbene zgrade, pojavljuje se voda na zidu, rečeno da je nešto do oluka ili lima