Časovi pjevanja

Datum objave

22.12.2018 15:55

Imate li prethodnog iskustva?

Bez iskustva

Znate li čitati notni sistem?

Da

Koliko imate godina?

10 - 15 godina

Kojim danima želite pohađati časove?

Utorak,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Nakon 18 h

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je