Pisanje radova

Datum objave

22.11.2016 17:57

Koja vrsta rada Vam je potrebna?

Seminarski rad,

Za koji fakultet je potreban rad?

Ostalo: studij geodezije,

Molimo upišite broj stranica rada

16000 karaktera minimalno.

Molimo upišite temu rada

"(Prijelazne krivine u cestogradnji, teorijska osnova)"

Kada Vam treba odabrana usluga?

01-12-2016

Imate li dodati još neke informacije?

Molio bih Vas da se sve formule napišu koristeći alate koje nudi Word za pisanje istih.