Snimanje na događajima

Datum objave

27.12.2018 19:18

Koju vrstu događaja želite snimiti?

Ostalo: Događaj na školskoj priredbi

Gdje će se ovaj događaj održati?

U zatvorenom prostoru

Koliko sati snimanja Vam je potrebno?

1 - 3 h

Koja vrsta video snimka Vam je potrebna?

Kompletan montirani snimak (30 - 40 minuta),

Koja vrsta dodatne usluge Vam je potrebna?

Nije potrebno ništa dodatno,

Kada Vam treba odabrana usluga?

28-12-2018