Postavljanje sanitarija

Datum objave

29.12.2018 15:10

Koje sanitarije je potrebno postaviti?

Kada, Umivaonik, WC školjka,

Koliko sanitarija ukupno je potrebno postaviti?

5

Da li su već postavljene instalacije?

Ne, instalacije još uvijek nisu postavljene

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, ja ću obezbijediti sav potreban materijal i dijelove

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno