Servis računara

Datum objave

04.01.2019 11:16

Za koju vrstu računara je potreban popravak?

PC računar,

Koja marka računara je u pitanju?

Ostalo:

Molimo upišite koji operativni sistem je na računaru

Windows 7

Koja vrsta popravka / servisa je potrebna?

Potrebno je formatirati sistem, Potrebno je instalirati drajvere, Back - up podataka, Instalacija softvera,

Koliko računara je potrebno popraviti?

1

Da li ste u mogućnosti obezbijediti zamjenski dio ukoliko je potreban?

Zamjenski dio nije potreban

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana