Kurs informatike

Datum objave

05.01.2019 18:02

Šta želite da naučite na kursu?

Microsoft Excel, Microsoft Word, Prezentacije (Power Point),

Koliko često želite da pohađate kurs?

Preporučeno od instruktora

Koliko dugo želite da traje jedan čas?

Preporučeno od instruktora

Kojim danima želite da pohađate kurs?

Ponedjeljak, Utorak, Srijeda,

U koje vrijeme želite da pohađate kurs?

Između 15 - 18h,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je