Usluga štampanja

Datum objave

09.01.2019 16:52

Šta Vam je potrebno odštampati?

Brošure,

Na kojem formatu papira?

A4(210x297mm)

Molimo upišite koliko komada Vam je potrebno

300

Molimo upišite broj stranica

300

Koja vrsta uveza je potrebna?

Ljepljeni (binder)

Na kojoj debljini papira je potrebna štampa?

80 gr

Koji kolorit štampe je potreban?

3 boje jednostrano

Koja završna obrada je potrebna?

Nisam siguran/na,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Fotografija u boji na koricama brosure na prednjoj i zadnjoj strani i jedna u sredini (ukupno 3 fotografije). Brosura ima ukupno 50 stranica A4 formata Pola teksta je na holandskom i pola prijevod na Bosanskom jeziku.