Čuvanje djece

Datum objave

17.01.2019 09:18

Koliko djece je potrebno čuvati?

1

Starosna dob djeteta (djece)

2 - 3 godine,

Koliko često Vam je potrebna ova usluga?

Svaki radni dan (bez vikenda)

U koje vrijeme Vam je potrebna ova usluga?

Između 8 - 11 h,

Na kojoj lokaciji želite čuvanje Vašeg djeteta (djece)?

U vlastitom domu,

Da li su Vam potrebne i dodatne usluge?

Kuhanje,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je