Međunarodni transport robe

Datum objave

18.01.2019 09:59

Molimo upišite vrstu pošiljke / robe

Roba Sendwich paneli

Molimo upišite težinu pošiljke / robe

11,50 tona

Molimo upišite dimenzije pošiljke / robe

Pun šleper u dužini od 11m

Molimo upišite približnu vrijednost pošiljke / robe

10000 Eura

Molimo upišite broj paketa

6

Koja vrsta dostave Vam je potrebna?

Zbirna / paletna,

Molimo upišite lokaciju preuzimanja pošiljke / robe (grad, država, poštanski broj)

Sos. De Centura 109, Popesti Leordeni / Jud. ILFOV/ 077160 Romania, --- firma Isopan

Molimo upišite lokaciju dostave pošiljke / robe (grad, država, poštanski broj)

Sarajevo, 71000, Bosna i Hercegovina

Za koliko dana želite da pošiljka stigne?

4 dana

Molimo upišite vrstu pošiljke / robe

Fasadni paneli

Molimo upišite težinu pošiljke / robe

11,5 tona

Molimo upišite dimenzije pošiljke / robe

Pun kamion u dužini od 11m, 6 paleta

Molimo upišite približnu vrijednost pošiljke / robe

10000 eura

Molimo upišite broj paketa

6

Koja vrsta dostave Vam je potrebna?

Zbirna / paletna,

Molimo upišite lokaciju preuzimanja pošiljke / robe (grad, država, poštanski broj)

Sos. De Centura 109, Popesti Leordeni / Jud. ILFOV/ 077160 Romania, --- firma Isopan

Molimo upišite lokaciju dostave pošiljke / robe (grad, država, poštanski broj)

Sarajevo, 71000 Bosna i Hercegovina

Za koliko dana želite da pošiljka stigne?

4 dana

Da li je u pitanju uvoz ili izvoz?

Uvoz

Koju vrstu transporta želite koristiti?

Cestovni,

Koja vrsta utovara je u pitanju?

Puni utovar

Da li Vam je potrebna i distribucija robe?

Ne

Da li ste izvoznik/uvoznik kao fizičko ili pravno lice?

Pravno lice

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno