Čišćenje snijega

Datum objave

25.01.2019 14:33

Kada vam je potrebna usluga čišćenja?

Samo sada, jednokratno čišćenje

Za koju površinu/e Vam je potrebno čišćenje snijega?

Parking,

Koliku površinu je potrebno očistiti?

Nisam siguran/na

Na koliko lokacija je potrebno čišćenje?

Samo na jednoj

Koliko je strma površina za čišćenje?

Površina je ravna

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je