Čuvanje djece

Datum objave

26.01.2019 22:34

Koliko djece je potrebno čuvati?

1

Starosna dob djeteta (djece)

2 - 3 godine,

Koliko često Vam je potrebna ova usluga?

Svaki radni dan (bez vikenda)

U koje vrijeme Vam je potrebna ova usluga?

Ostalo: 8-14,

Na kojoj lokaciji želite čuvanje Vašeg djeteta (djece)?

U vlastitom domu,

Da li su Vam potrebne i dodatne usluge?

Kuhanje,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je