Popravak vrata

Datum objave

27.01.2019 20:10

Koju vrstu vrata je potrebno popraviti?

Ostalo: PVC vrata balkona

Materijal vrata

Ostalo: PVC,

Koje probleme imate sa vratima?

Ostalo: spala-nepravilno zatvaranje na kant,

Da li želite promjeniti bravu i kvaku?

Ostalo: Podesavanje mehanizma

Koliko vrata je potrebno popraviti?

1

Da li su Vam potrebne dodatne usluge?

Ne, dodatne usluge nisu potrebne,

Vrsta objekta

Stambena zgrada

Kada Vam treba odabrana usluga?

28-01-2019

Imate li dodati još neke informacije?

Ulica Ferde Hauptmana br 4-5 sprat Veskovic Tel 033 658-619