Časovi pjevanja

Datum objave

29.01.2019 16:46

Imate li prethodnog iskustva?

Bez iskustva

Znate li čitati notni sistem?

Ne

Koliko imate godina?

18 - 25 godina

Kojim danima želite pohađati časove?

Ponedjeljak, Petak,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Između 12 - 15 h

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno