Evropske ture i metropole

Datum objave

29.01.2019 20:17

Molimo upišite sa kojeg odredišta polazite

Ostalo:

Vrsta usluge

Pansion

Gdje planirate putovati?

Ostalo: kipar

Molimo upišite datum Vašeg putovanja

01.05.2019

Koliko dana planirate da traje Vaše putovanje?

Manje od 7 dana

Način putovanja

Avion,

Za koliko osoba je planirano putovanje?

2

Da li putovanje uključuje djecu mlađu od 12 godina?

Ne

Da li Vam je potreban smeštaj i koja vrsta smještaja?

Potreban je hotelski smještaj

Kada Vam treba odabrana usluga?

01-05-2019