Instrukcije iz matematike

Datum objave

30.01.2019 20:52

Za koju vrstu matematike su Vam potrebne instrukcije?

Nisam siguran/na, Ostalo: Vektori, Matrice,

Za koji nivo obrazovanja su potrebne instrukcije?

Ostalo: Viša škola

Kojim danima želite instrukcije?

Subota, Nedjelja,

U koje vrijeme želite instrukcije?

Između 12 - 15 h,

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana