Časovi pjevanja

Datum objave

31.01.2019 14:43

Imate li prethodnog iskustva?

Bez formalnog obrazovanja, sam/a sam učio/la pjevanje

Znate li čitati notni sistem?

Ostalo: Poznaje osnove.

Koliko imate godina?

10 - 15 godina

Kojim danima želite pohađati časove?

Srijeda, Petak,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Nakon 18 h

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je