Časovi iz grafičkog dizajna

Datum objave

01.02.2019 01:41

Koji je Vaš trenutni nivo poznavanja grafičkog dizajna?

Osnovno znanje

Kojim danima želite pohađati časove?

Ponedjeljak,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Između 15 - 18 h,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je