Šivanje navlaka za namještaj

Datum objave

01.02.2019 14:49

Za koji dio namještaja su potrebne navlake?

Stolica,

Molimo upišite koja je približna veličina navlaka potrebna

80x40

Da li ste u mogućnosti obezbijediti potreban materijal?

Ne, potrebno je da obezbijedi osoba koja šije

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je