Izrada suncobrana i tendi

Datum objave

22.11.2016 23:48

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?Vaša adresa / lokacija

Izrada suncobrana,

Za koju svrhu Vam je potrebna usluga?

Za ugostiteljstvo

Koliko suncobrana/tendi Vam je potrebno?

3

Molimo opišite detalje usluge (npr. boja, dimenzije i sl.)

dimenzije 3x5

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

jok