Škola crtanja

Datum objave

05.02.2019 21:58

Imate li prethodnog iskustva?

Bez iskustva

Koliko imate godina?

10 - 13 godina

Koji stil(ove) crtanja želite da naučite?

Po preporuci instruktora,

Koliko često želite pohađati časove?

Jednom sedmično

Koliko dugo želite da traje jedan čas?

30 - 45 minuta

Kojim danima želite pohađati školu crtanja?

Ponedjeljak,

U koje vrijeme želite pohađati školu crtanja?

Između 15 - 18 h

Koliko dugo želite uzimati časove?

Dugoročno

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je