Usluga crtanja

Datum objave

06.02.2019 10:37

Koja vrsta crteža Vam je potrebna?

Ostalo: Crtez jedne osobe u boji

Želite li da crtež bude uokviren?

Ne

Kojom tehnikom želite da bude urađen crtež?

Tehnikom suhe pastele

Boja crteža

U boji

Na čemu želite da bude crtež?

Na slikarskom papiru

Molimo upišite dimenzije crteža

Standarndni A4 format

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana