Pisanje radova

Datum objave

07.02.2019 18:32

Koja vrsta rada Vam je potrebna?

Ostalo: Master rad,

Za koji fakultet je potreban rad?

Ekonomski fakultet,

Molimo upišite broj stranica rada

55-70 stranica ili 20-30.000 riječi

Molimo upišite temu rada

Rodne razlike u procesu donešenja etičkih odluka u kompanijama

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je