Pisanje radova

Datum objave

07.02.2019 18:35

Koja vrsta rada Vam je potrebna?

Ostalo: Master rad,

Za koji fakultet je potreban rad?

Ekonomski fakultet,

Molimo upišite broj stranica rada

55-70 stranica ili 20-30.000 riječi

Molimo upišite temu rada

Efekti osobina ličnosti iz " mračne " trijade na neetično ponašanje zaposlenih u organizaciji

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je