Instrukcije iz matematike

Datum objave

09.02.2019 16:43

Za koju vrstu matematike su Vam potrebne instrukcije?

Nisam siguran/na,

Za koji nivo obrazovanja su potrebne instrukcije?

Fakultet

Kojim danima želite instrukcije?

Srijeda,

U koje vrijeme želite instrukcije?

Između 9 -12 h,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

Da li drzite instrukcije iz nacrtne geometrije sklopni crtez i da li mogu da dobijem vas broj da se cujemo.Hvala