Stolarski radovi

Datum objave

09.02.2019 17:17

Da li su vam potrebne usluge farbanja i lakiranja?

Potrebno je farbanje, Potrebno je lakiranje,

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Izrada,

Imate dodati još neke informacije?

http://www.koncent.com.my/hacoa/hacoa_documentcase.html,

Na kojem predmetu je potreban rad?

Ostalo: Organizator,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da stolar obezbijedi potreban materijal i dijelove,

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,