Škola šivanja

Datum objave

11.02.2019 02:40

Imate li prethodnog iskustva?

Bez iskustva

Koliko imate godina?

18 - 25 godina

Koliko često želite pohađati časove?

Više puta sedmično

Koliko dugo želite da traje jedan čas?

60 minuta

Kojim danima želite pohađati časove?

Ponedjeljak, Srijeda,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Nakon 18 h

Koliko dugo planirate pohađati časove?

Po preporuci instruktora

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je