Čuvanje djece

Datum objave

11.02.2019 14:34

Koliko djece je potrebno čuvati?

1

Starosna dob djeteta (djece)

9 - 12 mjeseci,

Koliko često Vam je potrebna ova usluga?

Više puta sedmično

U koje vrijeme Vam je potrebna ova usluga?

Ostalo: Fleksibilno,

Na kojoj lokaciji želite čuvanje Vašeg djeteta (djece)?

U vlastitom domu, U domu osobe koja čuva,

Da li su Vam potrebne i dodatne usluge?

Ne, dodatne usluge nisu potrebne,

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana