Časovi pjevanja

Datum objave

18.02.2019 23:41

Imate li prethodnog iskustva?

Ostalo:

Znate li čitati notni sistem?

Ne

Koliko imate godina?

25 - 35 godina

Kojim danima želite pohađati časove?

Četvrtak, Petak,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Nakon 18 h

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je