Nošenje teških predmeta/stvari

Datum objave

21.02.2019 16:26

Molimo upišite koju vrstu stvari / predmeta Vam je potrebno prenijeti?

trebam premjestiti i razmjestiti neloliko komada teskog namjestaja unutar kuce.

Molimo upišite adresu utovara

Tepebasina ulica, Sarajevo

Koja je udaljenost istovara stvari?

Unutar istog objekta

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno