Krečenje

Datum objave

01.03.2019 07:52

Da li ćete Vi obezbijediti potreban materijal za krečenje?

Da, po preporuci molera,

Molimo upišite kvadraturu područja krečenja u m2?

200,

Imate dodati još neke informacije?

,

Koju boju/e želite koristiti prilikom krečenja?

Bijela,

Postoje li određena oštećenja na zidovima (npr. od vode)?

Da, postoje oštećenja na zidovima,

Kada vam treba odabrana usluga?

Odabran datum: 11-3-2019,