Popravak frižidera i rashladnih vitrina

Datum objave

06.03.2019 12:40

Koja vrsta problema je u pitanju?

Nisam siguran/na,

Koja vrsta frižidera / rashladne vitrine je u pitanju?

Ostalo: Ugradbeni zamrzivac

Koliko dugo problem postoji?

Odnedavno

Da li ste u mogućnosti obezbijediti materijale i zamjenske dijelove?

Ne, potrebno je da stručnjak sve obezbijedi

Koja vrsta objekta je u pitanju?

Stambena zgrada

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

Svijetli lampica za upozorenje