Krečenje

Datum objave

08.03.2019 19:51

Da li ćete Vi obezbijediti potreban materijal za krečenje?

Ne, potrebno je da moler obezbijedi materijal,

Molimo upišite kvadraturu područja krečenja u m2?

20m2,

Imate dodati još neke informacije?

Prethodno mi treba ponuda i da traje jedan dan izvodjenje usluge,

Koju boju/e želite koristiti prilikom krečenja?

Ostalo: Bijelo sivo,

Postoje li određena oštećenja na zidovima (npr. od vode)?

Ostalo: Rupe od sarafa ,

Kada vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana,