Časovi iz MS Excela

Datum objave

08.03.2019 20:33

Koji je Vaš trenutni nivo poznavanja MS Excela?

Bez iskustva

Kojim danima želite pohađati časove?

Ponedjeljak, Srijeda, Petak,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Između 15 - 18 h, Nakon 18 h,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno